گوشی تولید ملی یعنی کشک !

در عجبم چرا هرچه مردم از یک برند در ایران استقبال می کنند آن برند دقیقا به جای پشتیبانی از مردم یا کیفیت محصولات خود را کاهش و یا قیمت آنها را افزایش می‌دهد و در قبال محصولاتی با این ویژگی پاسخگو هم نیستند. البته برخی از شرکت ها هم هستند که خداروشکر به چنین وضعی دچار نیستند.

ادامه خواندن “گوشی تولید ملی یعنی کشک !”