تبلیغات رفتاری: هدف گیری مجدد
مقالات
2 Comments

تبلیغات رفتاری: هدف گیری مجدد

در این گزارش نگاهی می اندازیم به تکنیک “تبلیغات رفتاری”، ممکن است کلمه “تبلیغات رفتاری” کمی نامفهوم باشد پس باهم نگاهی به تعریف زیر می اندازیم:

تبلیغات رفتاری روشی است که به وسیله آژانس های تبلیغاتی اینترنتی برای ارائه تبلیغات هدفمند براساس جمع آوری اطلاعاتی درباره گشت و گذار کاربران در اینترنت به مصرف کنندگان ارائه می شود.